tirsdag 7. mai 2013

Noen tanker rundt frigjørings- og veterandagen

Fra FKLFs arkiv

I dag skriver vi den 8.mai 2013. Det er 68 år siden fredsjubelen spredte seg over landet. Etter fem års okkupasjon var landet endelig fritt. I fredsrusen tok man et oppgjør med de som svek landet, de som var på feil side, gjennom landssviksoppgjøret. Mange hendelser fant sted, hendelser som man nesten ikke har sett nærmere på i årene etter krigen. Heldigvis finner vi uredde forfattere som tør å grave i arkivene, journalister, historikere og andre har gjennom årene etter krigen fått svar på en rekke spørsmål som aldri hadde vært stilt om man ikke var nysgjerrige, om man ikke ville vite mer.
Det er nettopp denne ukuelige nysgjerrighet og søken etter fakta som er drivkraften til mange av våre medlemmer og støttespillere. Det er denne søken etter fakta som skal og må prege arbeidet videre.

For eksempel kan man stille følgende spørsmål: 

"Hvordan var 8.mai for de som ble igjen i Finnmark etter tvangsevakueringen? 
  Hvor raskt spredte nyheten seg?"

Adolf Binder i konvoi 1942 Foto via Erling Skjold


Finnmark fylke er fullt av spor fra årene med okkupasjon. Sporene finner man hos de som fortsatt husker, man finner spor i arkiver i Norge, Tyskland og England, i lokalavisenes arkiver, i de mange utgivelser fra driftige lokale historielag som har hatt ildsjeler i arbeid, i brev, i fotografier, i bøker og i minnet til de som hadde foreldre eller besteforeldre som ble preget av hendelser i perioden 1940-1945. 

Okkupasjonen og brenning/tvangsevakuering har satt spor i manges sinn. Man kan si at mange mennesker i dag har arvet krigen fra sine foreldre og besteforeldre. Man hadde ikke kriseteam og psykologer som tok tak i finnmarkingene i 1945 og i årene som fulgte.

Selv i dag i 2013 skriker noen ut i søvne...

I år er det også tredje gang Veterandagen markeres på samme dag, 8.mai.

Fra avisen Ságat 8.mai 2011


I Finnmark finner vi i dag en rekke fysiske spor i naturen rundt oss, spor som minner oss om det som en gang var. 

For veteraner fra internasjonale operasjoner er det ingen fysisk spor på deres hjemsted som kan knyttes til opplevelser. Veteranene er ofte alene med minnene og tankene. For noen går det bra, for andre er livet etter innsats i utlandet et rent helvete. 
Noen klarte ikke hverdagen.

Det er vårt håp at vi på Veterandagen tar kontakt med en veteran.
Veteranforeningene gjør en fantastisk jobb med kameratstøtte og felles arrangementer.
I tillegg kan du selv bidra ved å være der som medmenneske. 
Du kan kanskje aldri forstå hvilke opplevelser veteranene har hatt, men du kan være en god ventil.

Kanskje færre vil skrike ut i søvne i fremtiden...


Vi ønsker alle en riktig god 8.mai!

De tyske troppene forlot landet, minnene ble igjen
Foto: fra FKLFs arkiv


Mannen bak Banak flyplass


Richard Atcherley (født 12. januar 1904, død 18. april 1970) var en britisk flyver og general. Han deltok i de britiske styrkene under felttoget i Norge, for sin tjeneste mottok han Krigskorset av den norske regjering. (Wikipedia)


Richard Atcherley hadde ideen om å opprette en base for bombefly på Banak i Lakselv. 

Under bildet kan du klikke på teksten for litt mer informasjon.
Klikk her for å lese mer

 

mandag 6. mai 2013

Kun tall?"I løpet av 2. verdenskrig ble omlag 100 000 sovjetiske krigsfanger sendt til Norge som tvangsarbeidere, og en stor del av disse havnet i Nord-Norge. Det var soldater fra Den røde àrme, men omkring 9000 av dem var sivile, sovjetiske borgere. Blant dem var 1800 kvinner og barn. Innsatsen til krigsfangene fikk stor betydning for norsk infrastruktur, blant annet bygget de flyplasser, tuneller, E6 og Nordlandsbanen. Omlag 13 700 fanger endte sitt liv i fangenskap i Norge. " -Fra vandreutstilling om Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945

BILLEFJORD-PORSANGER

Bak hvert nummer på listen under befinner det seg en sovjetisk fange som ble begravet på Klubben i Billefjord. Listen inneholder ikke alle de 103 som var begravet der.Vi arbeider nå med å sortere navn og andre opplysninger fra fangekortene.
(Illustrasjonsfoto)Dødsårsakene er mange:
Skutt under flukt, lungeproblemer, tuberkulose, matforgiftning, utmattelse etc.
I tillegg er det flere som det ikke er oppgitt noen dødsårsak på.  

Minnesmerket over de døde fangene befinner seg ved skytebanen på Klubben i Billefjord. 

I 1951 flyttet en alle fangene til en massegrav på Tjøtta i Nordland.
DØDSDATO + FANGENUMMER

1942
30.03.42 952
14.04.42 01479
29.10.42 027109
30.10.42 027124
30.10.42 028831
30.10.42 028854
02.11.42 028861
02.11.42 028808
02.11.42 028927
10.11.42 028994
13.11.42 028904
14.11.42 028984
14.11.42 85029
17.11.42 028988
22.11.42 027116
25.11.42 028848
27.11.42 027142
29.11.42 028941
29.11.42 028832
05.12.42 028896
05.12.42 028851
05.12.42 81443
08.12.42 028922
08.12.42 028910
10.12.42 028966
10.12.42 027096
12.12.42 86848
20.12.42 029003
21.12.42 027106
23.12.42 029002
29.12.42 027137
29.12.42 027140
30.12.42 028854

1943
07.01.43 027103
08.01.43 028945
11.01.43 028836
11.01.43 027107
13.01.43 028812
17.01.43 027145
24.01.43 027134
30.01.43 027146
30.01.43 01145
01.02.43 027155
01.02.43 81461
02.02.43 85023
08.02.43 85042
24.02.43 028990
01.03.43 85079
13.03.43 85082
14.03.43 028996
20.03.43 027100
20.03.43 80768
27.03.43 028087
08.04.43 028987
15.04.43 81473
19.04.43 028827
08.08.43 88665
27.08.43 87959
05.09.43 87585
10.09.43 86691
12.09.43 108623
17.09.43 88531
28.09.43 87979
05.10.43 87538
08.10.43 87831
21.10.43 036245
11.12.43 028909
14.12.43 87841

1944
31.05.44 01535
31.05.44 81414
01.06.44 01563
01.06.44 01564
01.06.44 01650
02.06.44 82631

søndag 5. mai 2013

Britene ankommer Lakselv


Det er fredag i Lakselv, datoen er den 10.mai.
 Året er 1940, krigsåret 1940.
 Selv om store deler av landet 
en måned tidligere ble invadert av tyske soldater
 hersker det ennå ro og fred i den lille bygda innerst i fjorden.

 Med ett høres motordur. 
En fremmed fugl lander...

(illustrasjonsfoto Supermarine Walrus)

To briter går i land. 


Britenes mål: Etablere en base for bombefly.
Etter en times rekognosering treffer de to britene internatbestyreren i Lakselv som beklageligvis ikke snakker engelsk.

Hvordan skal de formidle sitt ærend i Lakselv?

De tar blyanten fatt..

(Britenes originaltegninger)
(Utdrag av britenes rapport fra hendelsene 10.mai 1940)

Historien om oppbyggingen av Banak flyplass og andre Porsangerhistorier  får du i boken
 "Minnene lever - en reise i krigshistorisk landskap" 
som nå er under utarbeidelse av Roger Albrigtsen.


torsdag 2. mai 2013

Tragedien i Kolvik 3.mars 1943 - behov for et minnesmerke
FKLF starter i 2013 en innsamling via bloggen/facebook. 

Vi anslår kostnaden til kr. 80 000,- for minnestein og klargjøring av området. 

Ønsker du å bidra er kontonummeret: 1503 21 36084 Merk innbetalingen: Minnestein

Litt om historien:

Barnehjemmet i Kolvik (Porsanger) brant den 3.mars 1943.
En tragedie som tok livet til 8 barn og en voksen. Lokalhistoriker Arvid Petterson tok i april 2011 til orde for at en minnestein settes opp i Kolvik.
Dette er noe vi i Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark stiller 100 % positive til. Vi satser på at Arvid Pettersons idé om en minnestein i Kolvik vil bli en realitet i 2013.

Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark ser dette som et svært viktig prosjekt og vil arbeide intensivt for å innhente midler til en minnestein i samarbeid med alle gode krefter som har ønske om det.


Klikk her for å lese mer om tragedien og å høre en sterk reportasje som NRK nylig laget om Kolvik barnehjem.
Klikk her for å lese artikkelen Innvielse av Kolvik Barnehjem i 1920 av Trond Gabrielsen


Foto: fra fklfs arkiv og en miniatyrmodell av barnehjemmet laget av Liss Beth Gjertsen