torsdag 23. februar 2012

"Living the war" - et spennende prosjekt


Prosjektsamarbeid

Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark er spurt om å bidra i prosjektet "Living the War. Impact of war on civilians in the Barents area during the WWII and aftermath". 

Prosjektet er et stort internasjonalt forskningsprosjekt om livet til sivilbefolkningen i nordområdene under krigen. 

De ulike sider ved livet til sivilbefolkningen i førkrigstid, under krigen og i gjenreisningsperioden skal under lupen. Eksempler her er blant annet bolig, helsetjenester, mat, kriminalitet, sosialt liv, barndom, bombing og annet. 

Historikere, sykepleiere, sosialantropologer og vanlige mennesker deltar i dette spennende prosjektet som har samarbeidspartnere fra Norge, Russland og Finland.  Det planlegges utgivelse av flere bøker og artikkelsamlinger i tillegg til utstillinger.
Et prosjekt vi i foreningen følger med stor interesse og bidrar til etter ønske.