tirsdag 6. desember 2011

Selges: Temahefte om det tyske feltlasarettet i Skoganvarre

Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark har satt som mål å dokumentere, bevare og formidle. I formidlingsøyemed er vårt nye temahefte en begynnelse. Planen er at vi de neste årene skal gi ut hefter med tema fra ulike deler av Finnmark. Dette heftet er en prøve og interessen vil fortelle oss mer om hvor mange eksemplarer vi bør gi ut av hvert hefte fremover. Vårt første hefte har vi laget i et mindre opplag, heftet inneholder tekst på norsk, engelsk og tysk. Heftet koster kr. 50,- pluss evt porto på kr. 25,- 

Ønsker du å kjøpe dette første heftet sender du en mail til oss på: roger@fklf.no 
Takk for at du støtter arbeidet vårt ved kjøp av heftet. Du kan også bli medlem ved å sende en mail til samme adresse. Det koster kr. 150,- for hele 2012.