mandag 3. januar 2011

Fangeleire i Porsanger


FANGELEIRE I PORSANGER

Nedrevann:

70 mann arbeidet i perioden juli 1943 - oktober 1944 med veiarbeid Banak - Karasjok. Om vinteren snørydding.

Skoganvarre:

100 mann arbeidet fra april 1943 - oktober 1944 med veiarbeid Banak-Karasjok. Det var også en annen leir i Skoganvarre hvor 15 mann arbeidet fra april 1943-oktober 1944 ved bilverksteder.

Banak:

Tre mindre leire:

20 mann arbeidet fra oktober 1941 - oktober 1944 ved bilverksteder

30 mann arbeidet fra oktober 1942 - oktober 1944 ved bilverksteder

50 mann utførte fra oktobr 1943 - oktober 1944 arbeid med jord

Brennelv:

I to leire var det 50 og 250 mann som fra 1942 - oktober 1944 arbeidet med:

Befestninger

Brakker på Banak flyplass

Reparerte flyplassen etter allierte flyangrep

Snørydding på flyplassen samt veiarbeide

Hamnbukt:

90 mann arbeidet fra oktober 1941 - oktober 1944 i havna ved Hamnbukt med:

Losse- og lastearbeid

Befestningsarbeid

Veiarbeid

Utvidelse av fylling for kai

Igeldas:

80 mann arbeidet fra april 1942 - til oktober 1944 med:

Utvidelse av riksvei 50 mellom Banak og Billefjord

(I tillegg deltok 3-400 mann fra leiren ved Indre Billefjord)

Valdak:

80 mann arbeidet fra april 1942 - til oktober 1944 med: Utvidelse av riksvei 50 mellom Banak og Billefjord (I tillegg deltok 3-400 mann fra leiren ved Indre Billefjord)

Gåradak:

80 mann arbeidet fra april 1942 - til oktober 1944 med: Utvidelse av riksvei 50 mellom Banak og Billefjord (I tillegg deltok 3-400 mann fra leiren ved Indre Billefjord)

Indre Billefjord:

Ca. 1 500 mann arbeidet fra våren 1942 - oktober 1944 med:

Lasting & lossing

Utvidelse av riksvei 50

Kaibygg ved Sjøflyhavna på Klubben i Billefjord

Snørydding

Ytre Billefjord:

Ca. 1 500 mann arbeidet fra våren 1942 - oktober 1944 med:

Bygging av tysk sjøflyhavn på Klubben i Billefjord, fangene bygde bensinlager innesprengt i fjell, kystbatterier og vei til havna.

Kistrand:

Fra januar 1942 - oktober 1944 arbeidet 50 mann (antallet økte gradvis til 200 i oktober 1944) med:

Lossing og lasting

Snørydding på riksvei 50

Raksivarre (Olderfjorddalen):

4-500 mann arbeidet i perioden fra mai - oktober 1943 med å bygge snøtuneller og snøskjermer langs riksveien.


Kilde:

Den norsk-sovjetiske kommisjon 1946

Kommisjonen ble til etter kongelig resolusjon av 15.2.46. Men informasjonen i Nord-Norge er innhentet i september-oktober 1946.

4 kommentarer:

 1. Det er en helt tydelig misvisning over antall fanger i Ytre Billejord/Indre Billefjord området. Samtidig viser alle kildene at Finnmarks største fangeleir lå i Klubben/Billefjord.

  Det skal bli greit å få avklart fakta rundt dette.

  En mulighet er at de 1500 fangene som var registrert i Ytre Billefjord var stasjonert på fangeleiren i Klubben (som vendte mot Ytre), mens fangeleiren som var ved (S-laget) Sandvikkrysset var den som var registret i Indre Billefjord.

  SvarSlett
 2. I fangeleiren i Ytre Billefjord (klubben) jobbet 2 fanger på bilverkstedet til min bestefar. De hadde en "friere" stilling. Egil Henriksen/Hjalmar Pedersen vet navnet på disse. I tillegg var var det en "fri" krigsfange som jobbet på kullkraftverket ved elven. Han hadde egen sykkel. Ved evakueringen ga han denne sykkelen til Emil Pedersen. Min bestemor, Marie Henriksen møtte denne fangen tilfeldigvis på gata i Oslo. Denne tyske sykkelen vet kanskje Hjalmar Pedersen (Lakselv) noe om.

  SvarSlett
 3. Det en kan undre seg over, er at befolkningen i Ytre Billefjord dro med husdyrene sine til krigsfangene (omtrent 1. november 1944). (Dette er jf. opplysninger fra Egil Henriksen/tidsvitne). Dersom dette stemmer var krigsfangene på klubben etter at befolkningen var evakuert. Fangeleiren i Indre Billefjord var tømt før evakueringen. Indisier på dette er at befolkningen som skulle med evakueringsskipet Karl Arp, ble innkvartert i fangebrakker i Indre Billefjord (før båten kom).

  SvarSlett