lørdag 5. november 2011

Arado 232A-10 et fatalt havari

Foto: Arado 232A-10,Banak juli 1943 (Utlånt av B. Ketley)


I tiden som kommer vil vi gjennom bloggen se nærmere på deler av historikken rundt Banak, flyplassen som kom til å bli en særdeles viktig brikke i tyskernes styrkeoppbygging i nord. Fra britenes relativt korte visitt i 1940 til den fullt utbygde Fliegerhorst Banak.
Angrep  mot Atlanterhavskonvoiene, værobservasjoner og dramatikk er noen av ingrediensene.
Da Oberkommando der Wehrmacht på begynnelsen av nyåret 1940 forberedte Operasjon Weserübung (invasjonen av Norge og Danmark) fant de fort ut at Det Tredje Rikes strategiske posisjon ville styrkes betraktelig ved å ta kontroll over den nordre flanke. Ved å gjøre dette ville det, først og fremst, hindre de alliertes innflytelse i nord, i tillegg ville dette legge mulighetene til rette for en større bevegelsesfrihet for den tyske Kriegsmarine i havområdene utenfor Nord-Norge. Et tredje aspekt var muligheten for en sikker transport av jernmalm fra Narvik langs en isfri kyst.
Alt dette krevde en oppdatert værtjeneste...
En sjelden video som viser Arado 232AIkke noe sted i nord egnet seg bedre enn Banak som utgangspunkt for værobservasjoner, tyskernes mest erfarne værpiloten het Schütze, Rudolf Schütze.

Schütze ble mottager av ridderkorset den 24.mars 1943 og gikk ut av historien den 26.august samme år i et flammehav da flyet hans, en Arado232A-10, havarerte i Porsanger...

Undertegnede arbeider nå med å innhente dokumentasjon rundt havariet, et havari som ennå i dag sitter brent fast i minnet til en av de første som kom frem til det brennende vraket. 
En nysgjerrig og spenningssøkende ungdom...

Foto: Rudolf Schütze (Utlånt av B.Ketley) 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar