onsdag 24. november 2010

Kronprins Olav besøker Finnmark

"Banak, Porsanger 20.juli

Kronprins Olav med følge kom som kort nevnt til Hamnebukta nær Banak like før kl.18 i går ettermiddag, etter en vidunderlig tur. Kronprinsen ble mottatt på kaien av Oberst Dahl."

I slutten av juli 1945 refererer Aftenposten fra Kronprins Olavs besøk i Finnmark.
Med artikkelen fulgte det ingen fotografier.
Undertegnede har fått tak i fotografier fra besøket.

Bildene publiseres ikke digitalt, de vil trykkes eksklusivt i den kommende boken.
tirsdag 9. november 2010

RiddoDuottarMuseat - en støttespiller

RiddoDuottarMuseat har sine lokaliteter i Vest-Finnmark, i Guovdageaidnu/Kautokeino, Kárášjohka/Karasjok, Porsáŋgu/Porsanger og Jáhkovuotna/Kokelv. Geografisk er dette et stort område som inneholder uendelig med historie, historier, fortellinger, opplevelser, hendelser, erfaringer og oppfattelser både om det som omhandler det samiske, kvenske og norske i regionen. For RDMs museer er også historien i og om våre områder, samt historien til gjenstander og fysiske kulturminner viktig og et bærende element i formidlingen til kommende generasjoner og allmenheten generelt. Denne typen formidling er avhengig av kunnskap og informasjon fra omgivelsene, det være seg enkeltpersoner, foreninger og organisasjoner. En viktig aktør på feltet er Krigshistorisk landskap, som en ideell organisasjon som jobber med å dokumentere, formidle og bevare Finnmarks krigshistorie.

- Káren Elle Gaup, museumsleder for RiddoDuottarMuseat

lørdag 6. november 2010

Avisen Ságat 10.september 2010

"Historien må tas vare på

Under andre verdenskrig ble Porsanger kommunes innbyggertall om lag tidoblet. Årsaken lå i at okkupantene anla flere store leire, samt et betydelig antall krigsfanger som ble utnyttet til tvangsarbeid.

Perioden må sies å være et svart kapittel i kommunens historie. Lidelsen for befolkningen var til tider stor, og mange liv gikk tapt av forskjellige krigsrelaterte årsaker.

Etter som årene går mister vi muligheten til muntlig gjenfortelling av okkupasjonshistorien, fordi de som opplevde krigen går bort. Heldigvis har noen tatt ansvar, og fått nedtegnet noe av denne viktige delen av vår nære forhistorie. Men en systematisk dokumentasjon i offentlig regi mangler.

Forfatteren Roger Albrigtsen er opptatt av dette. Onsdag tok han Ságat med på en rundreise gjennom deler av det krigshistoriske Porsanger. Vi er sikre på at mange av våre lesere, kanskje særlig de yngre, fikk opplysninger om lokale forhold man ikke hadde fra før.

Det er meget bra at lokale ildsjeler engasjerer seg i å dokumentere krigshistorien i Porsanger og andre steder i Sápmi. Rundturen med Albrigtsen viste oss at kommunen har svært mange historier å fortelle, både via ruiner, kirkegårder og andre funn. I tillegg kommer historier som de som opplevde krigen og tvangsevakueringen selv kan fortelle.
For å ta vare på historien må det offentlige, ved staten, ta grep nå. Det må være mulig å få til et dokumentasjonssenter, der hovedfokuset må være okkupasjonsårene og virkningen disse hadde på et sjøsamisk/kvænsk samfunn både en gang og i ettertid.
I seg selv er det vesentlig å ta vare på denne delen av historien. Det er viktig å vise den frem, særlig til kommende generasjoner av egne innbyggere.

I tillegg kan en godt dokumentert krigshistorie være interessant for besøkende, og dermed kan et dokumentasjonssenter generere inntekter som reduserer behovet for offentlig støtte til drifta."

http://www.sagat.no/index.php?id=54&article=26293